СГРАДЕН ФОНД, ДВОР И МАТЕРИАЛНА БАЗА В ДГ № 59 ”ЕЛХИЦА”

Сградата на детското заведение е специално построена за ДГ по типов проект, състояща се от два корпуса на 2 и 3 етажа с приземен етаж - топла връзка между тях и английски двор. Централно парно отопление. Изцяло подменена дограма и външно саниране на ясленския и част от градинския корпус. Извършен цялостен козметичен ремонт на всички помещения на групите в подходящи за децата пастелни тонове , подменена подова настилка с ламинат и основен ремонт на всички санитарни възли и кабинети.

Във всяка градинска и ясленска група има помещения за занимания, обучение и игри, спалня, гардеробна, столова, санитарни възли и сервизни помещения.

Самостоятелен кухненски блок и складови помещения; плувен басейн –действащ – реновиран по европейски стандарт; музикален и физкултурен салон,  зала по психомоторика, сензорна стая,  логипедични кабинети и кабинет – психолог, кабинет по приложни изкуства и английски език , интерактивна площадка по БДП в приземен етаж – яслено крило.

Притежава добре поддържан двор на площ 6 дка, където е разположен алпинеум с различни видове растителност и добре оформени площадки с безопасни съоръжения.

На част от дворното пространство  професионално е оформена маркировка на улично движение – улично платно, осева линия, кръстовища, пешеходни пътеки, място за паркиране, кръгово движение за усвояване правилата по безопасност на движението по пътищата.

Детското заведение разполага с обновена и обогатена база за качествен възпитателно-образователен процес – 10 комплекта- "Класната стая на бъдещето" /мултимедия, лаптоп и интерактивна дъска/ и развитие на творческите способности на децата, чрез стимулиране на личностната изява на всяко отделно дете на сцена и пред публика.