ПРИ НАС ДЕЦАТА:

- Се научават да общуват с връстниците си чрез стимулиране нагласите им за съвместна дейност.
- Изявяват своите индивидуални способности пред публика, на сцена и в детската градина.
- Не допускат появата на феномена на „научената безпомощност”.
- Осъзнато възприемат познавателната информация и я прилагат в друга житейска ситуация.
- Научават се да приемат различните от тях (интеграция на деца със СОП).
- Ежедневно общуват с народната традиционна култура - черпят мъдрост и красота.
- Излизат много добре подготвени за училище.