ДЕВИЗ НА ДГ № 59 ”ЕЛХИЦА”

Нашият девиз е: Не е важно да напоиш жадния, по-важното е да му покажеш извора и той да пие от него, колкото си иска!”

Нашият стремеж е: Да изградим у децата на възраст от 1 до 7 години мотивация за постижение в процеса на социализация на основата на изкуството и българската празнично-обредна система.