ГРУПА "МЕЧО ПУХ"

Учители: Румянка Тодорова и Мадлена Киякова

Пом. възпитател: Валентина Дюлгерова

Групата е със списъчен състав от 32 деца, от които 16 момчета и 16 момичета. Групата посещават и 3 деца със специални образователни потребности.

Работим по програма "Ръка за ръка".