ГРУПА "МИКИ МАУС"

Група "Мики Маус" - втора възрастова група през учебната 2013/2014 година.

Групата редовно се посещава от 32 деца и 1 дете от група "Звънчета" , което е със СОП. Атмосферата в групата е позитивна, децата са спокойни и посещават групата с удоволствие.

Групата разполага с много добра материална база. Децата възприемат планираното учебно съдържание чрез използването на разнообразни интерактивни методи. Всички деца с удоволствие работят и на интерактивната дъска, която е верен спътник в процеса на обучение по различните направления, както и в моментите за игра.

През изминалата учебна година децата от втора група "Мики Маус" зарадваха своите семейства с тържество по случай 8-ми март и с участие в годишния концерт на ДГ № 59 "Елхица".