НОВИНИ
11.05.2017
Обява за конкурс
ДГ 59 "Елхица" обявява конкурс за дейности извън държавните образователни стандарти ...
25.10.2016
Създаване на обществен съвет към ДГ "Елхица"
На основание чл. 256, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование предстои създаване на обществен съвет за подпомагане на дейността на ДГ ¹59 "Елхица"...
19.01.2008
Записване на деца в детска градина
Регистрация на деца и кандидатстването в детски градини ще започне на 4-ти февруари 2008 година от 9:00 часа ...