НОВИНИ
22.05.2020
Вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка
ДГ 59 "Елхица" обявява вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19 ...
20.03.2020
Нови начини за плащане на такси
Таксите за детска градина може да се плащат онлайн чрез услугата epay, по банков път или на каса на easypay ...
30.09.2019
Определяне на изпълнител ДОД - Логопед
Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнител за ДОД - Логопед, ДГ 59 "Елхица" публикува класирания изпълнител ...
30.08.2019
Обява за конкурс за провеждане на дейности
ДГ 59 "Елхица" обявява конкурс по документи за провеждане на дейности извън държавните образователни стандарти ...
06.07.2019
Определяне на изпълнител ДОД - Шах
Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнител за ДОД - Шах ДГ 59, "Елхица" публикува икласирания изпълнител ...

<< Предишна 1 2 3 Следваща>>