НОВИНИ
30.08.2019
Обява за конкурс за провеждане на дейности
ДГ 59 "Елхица" обявява конкурс за дейности извън държавните образователни стандарти.

Вижте ЦЯЛАТА ОБЯВА за конкурса.