НОВИНИ
30.09.2019
Определяне на изпълнител ДОД - Логопед
Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнител за ДОД - Логопед, ДГ 59 "Елхица" публикува класирания изпълнител.

Вижте Заповед за определяне на изпълнител за ДОД - Логопед за учебната 2019-2020 година.

Вижте Протокол от дейността на комисията за определяне на изпълнител за ДОД - Логопед за учебната 2019-2020 година.