НОВИНИ
22.05.2020
Вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка
ДГ 59 "Елхица" обявява вътрешни правила в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вижте ПРАВИЛАТА на детската градина в извънредна обстановка.