НОВИНИ
30.06.2020
Обява за конкурс за допълнителни дейности
ДГ 59 "Елхица" обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2020/2021 г., учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г.

Вижте ЦЯЛАТА ОБЯВА за конкурса.