НОВИНИ
30.07.2020
Определяне на изпълнители ДОД
Във връзка със събиране на оферти, класиране и избор на изпълнители за ДОД, ДГ 59 "Елхица" публикува класираните изпълнители.

Вижте Заповед за определяне на изпълнители за ДОД за учебната 2020-2021 година.

Вижте Протокол от дейността на комисията за определяне на изпълнители за ДОД за учебната 2020-2021 година.