НОВИНИ
20.12.2020
Покана за свикване на извънредно Общо събрание
Покана за свикване на извънредно Общо събрание на членовете на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица"

Съветът на настоятелството на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица" ЕИК 175425450, взе решение на основание чл. 23 и чл. 25 от устава на сдружението и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ да свика извънредно общо събрание на членовете на сдружение "Настоятелство на родители и общественици при ДГ 59 Елхица", което ще се проведе на 18.12.2020 от 18 часа.

Вижте ЦЯЛАТА ПОКАНА