ОБУЧЕНИЕТО В ДГ № 59 ”ЕЛХИЦА”

Възпитателно-образователната работа в детското заведение се извършва по утвърдената от МОН програмна система на издателство „Просвета” – „Ръка за ръка”, която обхваща групите от ясленска възраст, първа, втора, трета, и подготвителна за училище и осигурява приемственост, последователно усвояване и  последващо усложняване на материала по образователни направления съгласно ДОИ.

В зависимост от нивото на развитие  на децата в групата, допълнително за индивидуална работа,  се ползват  учебни помагала от поредицата „Моливко”, „Изкуство”, „Неогея”, „Аз променям света”.