ПРАЗНИЦИТЕ В ДГ № 59 ”ЕЛХИЦА”

- Тържествено откриване на учебната година
- Развлечения според българската празнично-обредна система
- Благотворителни концерти
- Изложби
- Базари
- Спортни празници
- Посещения на куклени постановки
- Специален ритуал за изпращане на бъдещите първокласници в училище