ПРОЕКТИ

- през уч. 2015/2016 г. - Проект "Бягай, бягай мой велосипед - все напред напред", свързан с колоездене и запознаване на всички деца от ДГ с видовете колоездене и велопоход

- през уч. 2014/2015 г. - Проект "Приятел с кончета стани и на света с надежда погледни", свързан с хипотерапевтична езда за деца със СОП и запознаване на всички деца от ДГ с отглеждането на кончетата

- през уч. 2013/2014 г. - Проект "По пътечка равна върви дружина славна", свързан с еко-туризъма