ПРОЕКТИ

През учебната 2013/2014 г. ДГ 59 "Елхица" успешно работи по проект "По пътечка равна върви дружина славна", свързан с еко-туризъма.

26-27 март 2014г.

12-13-май 2014г.