ПРОЕКТИ

През учебната 2014/2015 г. ДГ 59 "Елхица" успешно работи по проект "Приятел с кончета стани и на света с надежда погледни", свързан с хипотерапевтична езда за деца със СОП и запознаване на всички деца от ДГ с отглеждането на кончетата.