ПРОЕКТИ

През учебната 2015/2016 г. ДГ 59 "Елхица" успешно работи по проект "Бягай, бягай мой велосипед - все напред напред", свързан с колоездене и запознаване на всички деца от ДГ с видовете колоездене и велопоход.