ГРУПА "СЛАВЕЙЧЕТА"

В група "Славейчета" се отглеждат, обучават и възпитават 30 здрави и умни деца. Децата са шестгодишни.

Педагогическият екип се стреми да създава реални предпоставки за качествен възпитателно-образователен процес, с оглед максимално развитие на потенциала и творческите способности  на всяко дете.

При нас детето получава своя неповторим ден; уютна среда, в която играе, учи, пее и рисува; учител-приятел и съветник; много приятели.