ГРУПА "СМЕХОРАНИ"

Искате да знаете кои са най-сладките, най-усмихнатите и най-веселите деца в ДГ № 59?

Това сме ние децата от  II а група "Смехорани" – 31 на брой, 16 момчета и 15 момичета. Посещаваме с голямо желание детската градина, а вечер, когато идват родителите ни просто не ни се тръгва. Материалната база в групата ни е много богата – имаме толкова много играчки и кътове! Това ни помага да играем задружни и заедно без да се караме за играчки.

През изтеклата учебна година ние се научихме да се самообслужваме, да спазваме хигиенни изисквания при хранене и личен тоалет. При обучението ни използвахме интерактивната дъска, която много ни помага да разбираме и усвояваме по-лесно необходимите знания по различните направления.

Представихме се добре на Осмомартенското тържество пред майките и на годишния концерт през месец май.

Много обичаме да ходим на разходка в парка и в планината. Много ни хареса похода в Лозенската планина, от който научихме много неща за природата, и как да се подготвяме и държим при престой в планината.