СПОРТ И ТУРИЗЪМ

В ДГ № 59 ”Елхица” се организират летни и зимни лагери, ски-училище и екскурзии с богата художествено-занимателна и научно-популярна програма.