ТАЛАНТ

ОТКРИВАМЕ ТАЛАНТА на всяко отделно дете и се стремим да го развием максимално:

- Изобразително изкуство
- Музика
- Култура на общуване. Ритмика
- Драматизация
- Лингвистика

ПЕРИОДИЧНО ПРОУЧВАНЕ нивото на интелектуалното развитие на всяко дете и оказване на компетентна педагогическа и специализирана помощ (логопед, психолог, дефектолог).