ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКИ"

ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА "ЗВЕЗДИ" - 5 ГОДИШНИ

В група "Звезди " живеят 32 деца, 2 от който със СОП.

Споделят си заедно целия ден.
С усмивки и песни е той подреден!

Нашият девиз е:

"Забавлявам се, играя и накрая- всичко зная!"

Всеки ден в групата цари радост и веселие, интересни и разнообразни преживявания, изпълнени с любов  взаимоотношения. Даваме на децата  вяра и надежда в доброто, уважение към себе си и другите  ,любов към българските празници и традиции.

Екипът, който се грижи за децата от групата:

Снежка Терзийска-ст. учител
Мария  Йорданова-ст. учител
и Анета  Трайкова- помощник- възпитател

Децата получават знания по следните направления:

Математика
Български език и литература
Природен свят
Социален свят
Физическа култура
Изобразително изкуство
Конструктивно-технически и битови дейности
Игрова култура
Музика

В работата си използваме помагалата на Програмната система "Ръка за ръка". Групата се отличава със своята темпераментност, ярко изразена индивидуалност и изява на всяко дете.